Lifestyle

Nationaal Preventieakkoord: Samen naar Een Actiever Bestaan

Door Ilja op 16 november 2023
Nationaal Preventieakkoord: Samen naar Een Actiever Bestaan
Blog

Ontdek alles over het Nationaal Preventieakkoord in ons diepgaande artikel. Leer hoe JOUW GYM met preventief sporten en neuromusculaire training bijdraagt aan een gezonder Nederland. Verken de rol van regelgeving, collectieve preventie en dynamische levensfasen in onze missie naar een vitaal bestaan in 2040. Duik in de details van dit baanbrekende akkoord en ontdek hoe het de weg effent naar een actiever en gezonder nationaal leven.

Het Nationaal Preventieakkoord vormt een groot keerpunt in de inspanningen om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Dit ambitieuze akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met meer dan 70 maatschappelijke organisaties. Het stelt concrete doelen voorop om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Elk jaar eisen deze gezondheidsproblemen duizenden levens, en het is de hoogste tijd om hier verandering in te brengen.

Achtergrond van het Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord, geïnitieerd in 2018, is een unieke samenwerking tussen de Rijksoverheid en diverse maatschappelijke partners. Met als focus het jaar 2040, beoogt het akkoord:

 1. Een rookvrije generatie te realiseren.
 2. Het percentage volwassenen met overgewicht te verminderen van 50% naar 38%.
 3. Overmatig alcoholgebruik te reduceren van 8,9% naar 5%.

Deze doelen vormen de kern van een breed scala aan maatregelen en initiatieven die gedurende deze kabinetsperiode worden ingezet. Bovendien is er recentelijk een nieuw aspect toegevoegd: de aanpak van mentale gezondheidsproblemen.

Financiële Toewijding

Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren, hebben de betrokken partijen in het Regeerakkoord afgesproken, om jaarlijks €60 miljoen te reserveren voor preventieve maatregelen. Deze financiële toewijding benadrukt de ernst en vastberadenheid om een gezonder Nederland te creëren.

In dit artikel duiken we dieper in op de specifieke maatregelen van het Nationaal Preventieakkoord, verkennen we de subdoelen voor 2040 en onderzoeken we hoe sport en bewegen een integrale rol spelen binnen deze nationale inspanning voor een gezondere toekomst.

II. Preventie in Vogelvlucht

Het Nationaal Preventieakkoord is een breed akkoord tussen de overheid en diverse maatschappelijke organisaties, gericht op het bevorderen van de gezondheid in Nederland. Laten we dieper ingaan op de kernpunten.

Doelstellingen in een Notendop

 1. Rookvrije Generatie in 2040
  • Het streven is dat in 2040 alle kinderen opgroeien zonder blootstelling aan roken. Slechts 5% van de volwassenen zou dan nog roken.
 2. Minder Overgewicht
  • De ambitie is om het percentage volwassenen met overgewicht te verlagen van 50% naar 38%.
 3. Minder Overmatig Alcoholgebruik
  • Het doel is om het percentage mensen met overmatig alcoholgebruik te verminderen van 8,9% naar 5%.

Maatregelen om de Doelen te Realiseren

Rookvrije Generatie

 • Hogere belastingen op tabak - Financiële prikkels om roken minder aantrekkelijk te maken.
 • Beperking van verkooppunten - Vermindering van de beschikbaarheid van tabaksproducten.
 • Ondersteuning bij stoppen met roken - Toegankelijke middelen om rokers te helpen bij het stoppen.

Minder Overgewicht

 • Verlaging van btw op groente en fruit - Het stimuleren van gezonde voedselkeuzes door belastingverlaging.
 • Verhoging van belastingen op suikerhoudende dranken - Ontmoediging van ongezonde consumptie.
 • Suikerbelasting - Specifieke belasting op suiker om de inname te verminderen.
 • Afspraken met producenten - Samenwerking om het aanbod van gezond voedsel te vergroten.

Minder Overmatig Alcoholgebruik

 • Vermindering van alcoholgebruik onder jongeren - Streven naar een daling van 45% naar 25% en uiteindelijk 0% onder de 18 jaar.
 • Vermindering van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen - Het doel is een afname van 8,9% naar 4%.
 • Algemene vermindering van overmatig alcoholgebruik - Streven naar een daling van 8,8% naar 5%.
 • Bewustwording over de effecten van alcohol - Inzet op kennisverbreding onder de bevolking.
 • Strengere handhaving leeftijdsgrens - Doelstelling van 100% naleving van de leeftijdsgrens vanaf 2030.

Uitbreiding naar Mentale Gezondheid

 • Aanpak van mentale gezondheidsproblemen door de coronacrisis - Gerichte maatregelen tegen burn-outklachten, eenzaamheid, depressiviteit.
 • Bevordering van sport en beweging - Stimulering van lichamelijke activiteit als preventieve maatregel. Het huidige streefpercentage voor voldoende beweging is 75% van de bevolking in 2040.

Wil je dieper duiken in de details? Lees verder voor een gedetailleerd overzicht van de maatregelen en de rol van sport en bewegen.

Nationaal Preventieakkoord

De Rol van Sport en Beweging

Sport en beweging spelen een belangrijke rol binnen het Nationaal Preventieakkoord.

1. Bewegen voor een Gezonder Leven

Beweging draagt bij aan zowel fysieke als mentale gezondheid. Hier zijn enkele manieren waarop sport en beweging deel uitmaken van de preventieve strategieën:

 • Beweegrichtlijnen 2040
  • Het streven is dat 75% van de Nederlanders de beweegrichtlijnen van minimaal 150 minuten actieve beweging per week haalt.
 • Preventie tegen Lichamelijke Gezondheidsproblemen
  • Regelmatig sporten verkleint het risico op diverse gezondheidsproblemen, van hart- en vaatziekten tot diabetes.

2. De Impact van Sport op Mentale Gezondheid

Sport en beweging zijn niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest. Ontdek hoe deze activiteiten mentale gezondheid bevorderen:

 • Stressvermindering
  • Actief bezig zijn vermindert stress en bevordert ontspanning, wat cruciaal is voor een gezonde mentale toestand.
 • Bevordering van Sociale Interactie
  • Sporten en bewegen bevorderen sociale connecties, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan.

3. Sport als Middel tegen Roken, Overgewicht en Alcoholgebruik

Sport en beweging dragen bij aan het bereiken van de specifieke doelen van het Nationaal Preventieakkoord:

 • Rookvrije Generatie
  • Sportactiviteiten bieden een rookvrije omgeving voor kinderen en verminderen zo de kans op roken.
 • Gewichtsbeheersing
  • Door sport worden gezonde leefstijlgewoonten bevorderd, wat bijdraagt aan het verminderen van overgewicht.
 • Alcoholpreventie
  • Actieve betrokkenheid bij sport vermindert de kans op overmatig alcoholgebruik, vooral onder jongeren.

Lees verder om de gedetailleerde impact van sport en beweging op preventie te ontdekken, ondersteund door inzichten uit het Nationaal Preventieakkoord en de preventiewijzer sport en bewegen.

Ontdek de rol van sport en beweging bij preventie
Nationaal Preventieakkoord - Rijksoverheid
Bron: Goessens, J., & Ros, M. (2022). Preventiewijzer sport en bewegen: de rol van sport en bewegen binnen preventie: een inzicht voor beleidsadviseurs. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Positieve Gezondheid in de Schijnwerpers

Het Nationaal Preventieakkoord werpt niet alleen een blik op fysieke gezondheid, maar brengt ook positieve gezondheid naar voren. Ontdek hoe deze benadering centraal staat in ons streven naar een gezondere samenleving.

1. Brede Gezondheidsbenadering

Het Nationaal Preventieakkoord omarmt een holistische visie op gezondheid:

 • Fysieke Welzijn
  • Fysieke gezondheid blijft essentieel, met maatregelen gericht op het verminderen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik.
 • Mentale Gezondheid
  • Een recente toevoeging aan het akkoord benadrukt de noodzaak om mentale gezondheidsproblemen aan te pakken en te voorkomen.

2. Maatregelen voor een Gezonde Toekomst

Het Nationaal Preventieakkoord streeft naar concrete doelen tegen 2040:

 • Rookvrije Generatie
  • Met maatregelen zoals hogere belastingen op tabak en het vergemakkelijken van stoppen met roken.
 • Gewichtsvermindering
  • Door maatregelen zoals verlaagde btw op groente en fruit en hogere belastingen op suikerhoudende dranken.
 • Minder Alcoholgebruik
  • Streven naar minder alcoholgebruik met doelen voor verschillende bevolkingsgroepen.

3. Sport en Bewegen als Fundament

Sport en bewegen vormen de kern van het Nationaal Preventieakkoord:

 • Bewezen Voordelen
  • Voldoende bewegen verkleint niet alleen fysieke risico's, maar bevordert ook mentaal welzijn.
 • Rol van JOUW GYM
  • Ontdek hoe JOUW GYM bijdraagt aan dit akkoord door de rol van sport en beweging te versterken.

Het Nationaal Preventieakkoord gaat verder dan symptoombestrijding en plaatst positieve gezondheid in het middelpunt. Laten we samen streven naar een gezonde toekomst, ondersteund door deze allesomvattende benadering.

Preventie training

Het Belang van Regelgeving en Handhaving voor Duurzaam Beleid

Een duurzaam gezondheidsbeleid vereist niet alleen goede intenties maar ook krachtige regelgeving en effectieve handhaving. Hoe gaan juiste maatregelen en toezicht de sleutel zijn tot het realiseren van langetermijnsuccessen binnen het Nationaal Preventieakkoord?

1. Stevige Regelgeving

Een solide juridisch kader is essentieel voor het afdwingen van gezondheidsmaatregelen:

 • Tabaksregulering
  • Strikte regelgeving op tabaksproducten met gerichte maatregelen om roken te ontmoedigen.
 • Voedselstandaarden
  • Vaststellen van normen voor gezondere voedselopties, ondersteund door samenwerking met producenten.

2. Effectieve Handhaving

Goede intenties worden werkelijkheid door doortastende handhaving:

 • Controle op Verkooppunten
  • Vermindering van verkooppunten voor tabak en stimulering van gezonde alternatieven.
 • Leeftijdsgebonden Alcoholrestricties
  • Naleving van leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol, strevend naar 100% vanaf 2030.

3. Duurzame Uitvoering

Het Nationaal Preventieakkoord is gebouwd op duurzaamheid:

 • Jaarlijkse Begroting
  • Vastgelegde financiële toewijding in het Regeerakkoord om jaarlijks €60 miljoen te reserveren voor preventie.
 • Voortdurende Evaluatie
  • Continue monitoring en evaluatie van de implementatie om tijdig bij te sturen.

Van solide regelgeving tot doortastende handhaving, de duurzaamheid van het Nationaal Preventieakkoord rust op een stevig fundament. Ontdek hoe deze combinatie van beleidsmaatregelen en toezicht het pad effent naar een gezondere toekomst voor Nederland.

Collectieve Preventie in de Praktijk

Het Nationaal Preventieakkoord omarmt het principe van collectieve preventie als een krachtig instrument voor het bevorderen van een gezonde samenleving. Duik in de praktische toepassing van preventief sporten en ontdek hoe dit de sleutel kan zijn tot een gezonder Nederland.

1. Preventief Sporten: Een Gemeenschappelijk Streven

Gezondheidsbevordering door collectief sporten is meer dan een ideaal; het is een levensstijl. Ontdek de concrete stappen om dit gemeenschappelijke doel te bereiken:

 • Beweegstimulering als Levensstijl
  • Integreer beweging in het dagelijks leven, van wandelen tot actieve deelname aan sportactiviteiten.
 • Diversiteit in Sportaanbod
  • Bevorder toegang tot diverse sporten om een breed publiek te bereiken.

2. Versterken van Gemeenschapsbanden

Preventief sporten gaat hand in hand met het opbouwen van sterke gemeenschappen:

 • Lokale Sportinitiatieven
  • Ondersteun lokale sportclubs en initiatieven om de betrokkenheid te vergroten.
 • Inclusiviteit in Sport
  • Creëer een omgeving waarin iedereen, ongeacht achtergrond, zich welkom voelt om deel te nemen.

3. Educatie en Bewustwording

Het vergroten van gezondheidsbewustzijn is cruciaal voor collectieve preventie:

 • Voorlichtingscampagnes
  • Implementeer campagnes die de voordelen van preventief sporten benadrukken.
 • Onderwijsprogramma's
  • Integreer gezondheidseducatie in het curriculum om bewustwording te vergroten.

Preventie in Dynamische Levensfasen

Preventief sporten als fundament voor een gezonde levensstijl evolueert mee met de verschillende fasen van het leven.

1. Jeugd: Een Sterke Start voor de Toekomst

In de jeugdfase wordt de basis gelegd voor een gezond leven:

 • Schoolgerichte Sportprogramma's
  • Implementeer sportprogramma's op scholen om beweging te stimuleren.
 • Jeugdige Sportparticipatie
  • Bevorder actieve deelname aan diverse sporten om passies te ontdekken.

2. Volwassenheid: Onderhoud van een Actieve Levensstijl

In de volwassen levensfase blijft preventief sporten essentieel:

 • Bedrijfsfitness en Gezondheid op de Werkplek
  • Stimuleer bedrijfsfitness en gezondheidsinitiatieven om actieve levensstijl te ondersteunen.
 • Individueel Afgestemde Beweegprogramma's
  • Bied programma's aan die aansluiten bij individuele behoeften en doelen.

3. Ouderdom: Vitaliteit op Alle Fronten

Ook op latere leeftijd blijft preventie via sport van belang:

 • Seniorensport en Beweegprogramma's
  • Faciliteer sportactiviteiten aangepast aan de behoeften van ouderen.
 • Mentale Gezondheid in Beweging
  • Benadruk de rol van preventief sporten in het bevorderen van mentale gezondheid.

Ontdek hoe preventief sporten zich aanpast aan de verschillende levensfasen en bijdraagt aan een gezonde, actieve samenleving.

Conclusie

In deze uitgebreide verkenning van het Nationaal Preventieakkoord hebben we de verschillende facetten grondig belicht. Van het streven naar een rookvrije generatie tot het aanpakken van overgewicht en overmatig alcoholgebruik. De diverse initiatieven van het akkoord beloven een gezondere toekomst voor Nederland.

De belangrijkste punten op een rij:

 1. Rookvrije Generatie 2040:
  • Hogere belastingen op tabak en rookwaren.
  • Vermindering van verkooppunten.
  • Faciliteren van stoppen met roken.
 2. Gewichtsreductie Doelen 2040:
  • Verlagen van btw op groente en fruit.
  • Hogere belastingen op frisdrank en bier.
  • Suikerbelasting en gezondere voedselafspraken.
 3. Alcoholgebruik Verminderen 2040:
  • Aandacht voor verschillende doelgroepen.
  • Streven naar 0% alcoholgebruik onder 18 jaar.
  • Naleving leeftijdsgrens vanaf 2030.
 4. Mentale Gezondheid en Sport:
  • Inclusie van mentale gezondheid in preventieaanpak.
  • Erkenning van de rol van sport bij het bevorderen van mentale welzijn.

Vooruitkijkend naar een Gezonde Samenleving

Het Nationaal Preventieakkoord markeert een belangrijke stap in de richting van een gezonder Nederland. Door preventieve maatregelen te integreren, wordt er gebouwd aan een toekomst waarin een actieve levensstijl en gezondheid hand in hand gaan.

Het is een collectieve inspanning en wij zullen er alles aan doen om hier aan bij te dragen.Samen zetten we koers naar een gezonde, vitale toekomst voor alle Nederlanders.

Preventief sporten

Voorkomen is Beter dan...

Investeren in een Gezonder Nederland met JOUW GYM

Bij JOUW GYM juichen we de ambitieuze doelen van het Nationaal Preventieakkoord toe. Het akkoord biedt niet alleen een leidraad voor gezondere keuzes, maar het is ook een oproep tot actie, een stap in de richting van een preventiegerichte benadering van gezondheid.

Als aanbieder van fitness- en personal trainingdiensten, begrijpen we bij JOUW GYM als geen ander het belang van preventieve maatregelen.

Onze Waarden en Bijdrage:

 1. Preventieve Oefening en Fitness:
  • Wij geloven sterk in de kracht van preventieve oefening en fitness.
  • Onze unieke methode, neuromusculaire training, heeft bewezen veel mensen te helpen fit te worden en gewicht te verliezen.
 2. Complete Levensstijlbenadering:
  • Bij JOUW GYM richten we ons niet alleen op fitness, maar op de complete levensstijl van onze leden.
  • We bieden een veilige en ondersteunende omgeving voor degenen die zich alleen, onzeker of op zoek naar positieve verandering voelen.
 3. Geloof in de Kracht van Preventie:
  • Preventie is de sleutel tot een gezondere toekomst, en we zijn toegewijd aan het bevorderen van deze overtuiging.
  • Het Nationaal Preventieakkoord is een positieve stap voorwaarts, en we zijn er trots op deel uit te maken van een beweging naar een gezonder land.

Samen Werken aan Gezondheid

Bij JOUW GYM blijven we mensen ondersteunen die streven naar een gezonder, actiever leven. Preventie is niet alleen een kwestie van beleid; het is een persoonlijke keuze die we dagelijks kunnen maken. Samen met het Nationaal Preventieakkoord bouwen we aan een gezondere toekomst, waarin voorkomen daadwerkelijk beter is dan genezen.

Laten we samen blijven werken aan een gezond, vitaal Nederland!

Bronnenlijst

 Veel gestelde vragen

Wat is de Rol van sport en bewegen binnen preventie?
Sport en beweging spelen een grote rol in preventie. Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op het bevorderen van een gezonde levensstijl o.a. door middel van fitness, beweging, en sport.
Wat is preventie training?
Preventie training is gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen door regelmatige lichaamsbeweging en specifieke training. JOUW GYM implementeert deze aanpak door preventief sporten aan te moedigen, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de algehele gezondheid.
Wat is een nationaal Preventieakkoord?
Het Nationaal Preventieakkoord is een overeenkomst tussen de Rijksoverheid en meer dan 70 maatschappelijke organisaties. Het heeft als doel de gezondheid van Nederlanders te verbeteren door maatregelen tegen roken, overgewicht, probleemdrinken, en mentale gezondheidsproblemen.
Wat zijn de speerpunten van het Nationaal Preventieakkoord?
De speerpunten zijn een rookvrije generatie, minder overgewicht, en verminderd alcoholgebruik.
Wat zijn de specifieke doelen van het akkoord voor 2040?
In 2040 streeft het akkoord naar een rookvrije generatie, een vermindering van overgewicht van 50% naar 38%, en een afname van overmatig alcoholgebruik van 8,9% naar 5%.
Wat betekent 'preventief sporten' en waarom is het belangrijk?
Preventief sporten betekent actief werken aan je gezondheid om problemen te voorkomen. Het is belangrijk omdat het bijdraagt aan een gezondere levensstijl.
Ilja

Ilja

Lifestyle coach

Een gezonde levensstijl gaat verder dan alleen gezonde voeding en lichaamsbeweging. Het gaat ook om het verbeteren van je mentale en emotionele welzijn. Met mijn kennis en ervaring als Lifestyle coach kan ik je begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijk plan dat aansluit op uw individuele behoeften en doelen. Ik geloof in een holistische benadering van lifestyle coaching, waarbij we samenwerken om uw fysieke, mentale en emotionele welzijn te verbeteren.

Ook interessant

Gerelateerde artikelen

 • Nationaal Preventieakkoord: Samen naar Een Actiever Bestaan
   

  Buikvet Kwijtraken: Stap voor Stap naar een Slankere Taille

 • Nationaal Preventieakkoord: Samen naar Een Actiever Bestaan
   

  Hoeveel water per dag: drink jij wel genoeg?

 • Nationaal Preventieakkoord: Samen naar Een Actiever Bestaan
   

  De kracht van neuromusculair trainen: Optimaliseer je prestaties

Dit is JOUW GYM, de gezondste manier van trainen. Gegarandeerd resultaat als jij wilt Afvallen Fitter wilt worden Sterker wilt worden